Pozvánka na HD 50 pro rok 2017

19.02.2017

Zveme Vás na již 52. ročník dálkového pochodu - více informací v článku

Pozvánka
na 52. ročník druhého nejstaršího dálkového pochodu v Čechách
Horažďovická padesátka

pořádaného poprvé v roce 1966 Odborem turistiky v čele s panem učitelem Josefem Šochmanem

 • Termín : sobota 27. května 2017
 • Trasy : pro pěší turisty 100, 50, 25, 15 a 7 km (dětská a začátečnická trasa)
  a pro cykloturisty 100, 50 a 25 km
 • Prezentace a start : Pro všechny trasy je start na nádvoří zámku
  - 100 km pěší - start v pátek 26. května od 19 do 22 hod.
  - ostatní trasy v sobotu od 6 do 10:30 hod.
 • Cíl : Pro všechny opět v prostoru startu - nádvoří zámku do 17 hod.
 • Startovné : Na trasu 100 km - 60,- Kč
  - na ostatní trasy - dospělí 40,- Kč, děti do 15 let 20,- Kč,
  děti do 6-ti let ZDARMA a členové KČT s platným průkazem sleva 50 %
 • Občerstvení : U Škrobárenského rybníku "U vagónu" zajišťují občerstvení a hry pro děti Otaváci (PS Prácheň). Na trasách je možné v pohostinstvích (informace na startu)
 • Vedení tras : Jihovýchodně a západně od Horažďovic
 • Ubytování : Jednoduché na podlaze klubovny, na vlastní karimatce, ve vlastním spacáku. V případě zájmu nutná přihláška předem na níže uvedeném kontaktu.
 • Informace : Ing. Rudolf DVOŘÁK, tel.: 602 844625,
  e-mail: horazdovicka50@seznam.cz, nově na www.hd50.webnode.cz
  a na facebooku Horažďovická padesátka
 • Poznámky :
  * trasy pochodů najdete na mapě KČT č. 68 - Pootaví
  * účastníci pochodu obdrží mapku (mimo trasy 7 km) a popis trasy, v cíli suvenýrovou skleničku a grafický list, děti na trase 7 km malé překvapení u táboráčku, kde si mohou vyzkoušet své dovednosti a upéct buřtíka (svého nebo budou k zakoupení u ohně)
  * doprovodné akce pro účastníky: vstup zdarma do Muzea řeky Otavy a voroplavby ve Střelských Hošticích, vstupenky do krytého bazénu v Horažďovicích pro dny 27. a 28.5. za poloviční vstupné pro děti i dospělé - k zakoupení u pořadatele
  * speciální edice našich turistických známek a vizitek KČT - k zakoupení u pořadatelů


Mnoho hezkých zážitků v jarní přírodě a "Zdrávi došli" přejí:

za Klub přátel Horažďovické padesátky
  organizátoři


Samotný pochod by ale v dnešní době nebylo možné realizovat bez sponzorů.
Náš dík letos patří: